پرینت

آب (والدو امرسون)

. Posted in ترجمه شعر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

آب

والدو امرسون

برگردان: بشير باقي


آب  تمدن را خوب می فهمد
آب پایم را خوب می خیسد
زندگیم را بشوخی و خوشی سرد می کند
آب مرا مشوش نمی کند
آب دل مرا نمی شکند:
اگر درست از آن بهره برم
شادیم را فزون می کند  زیبا می کند
و شادیم را دوچندان می کند
اگر درست از آن بهره نبرم
به اندازه ،سر ِوقت و تمام و کمال
با چهره ای افروخته از خوشی
-شادیم را-نابود می کندWater
The water understands
Civilization well;
It wets my foot, but prettily,
It chills my life, but wittily,
It is not disconcerted,
It is not broken-hearted:
Well used, it decketh joy,
Adorneth, doubleth joy:
used, it will destroy,
In perfect time and measure
With a face of golden pleasure
Elegantly destroy.


RALPH WALDO EMERSON

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی