پرینت

اریش فرید برگردان: مرتضا فخاریان، اشتفانی فون گمینگن

نوشته شده توسط فخاریان، فون گمینگن. Posted in ترجمه شعر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

اریش فرید
سرگذشت

سنگی نبودم ، ابری نبودم
نه ناقوسی  نه بربطی
نواخته ی  فرشته ای یا شیطانی
تنها یک انسان بودم – از آغاز
و نمی خاهم چیزی دیگر باشم

چون انسانی برآمدم
و ستم کشیده ام
و گاه ستم کرده ام
و گاه نیکی

چون انسانی آشفته می شوم
در برابر ستم
و شادمان از
هر کورسوی امید
چون انسانی بیدارم و خسته
کار می کنم و دلنگرانم
تشنه ی فهمیدن ام و فهمیده شدن

چون انسانی شادم از دوستانم
و شادم از زن و کودکان و نوه ها
و نگران آن هایم و در اشتیاق آرامش
و می خاهم با آدمیان باشم و گاه تنها
و حسرت می خورم اگر شبی را بی عشق سر کرده ام

چون انسانی پیر و بیمارم
و خاهم مرد
و سنگی نخاهم بود
نه ابری  نه ناقوسی
اما  خاک یا خاکستر
چه فرقی می کند ، هیچ

 

 

LEBENSLAUF
Erich Fried
 
Ich war kein Stein keine Wolke
keine Glocke und keine Laute
geschlagen von einem Engel oder von einem Teufel
Ich war von Anfang an nichts als ein Mensch
und ich will auch nicht etwas anderes sein

Als Mensch bin ich aufgewachsen
und habe Unrecht erlitten
und manchmal Unrecht getan
und manchmal Gutes

Als Mensch empöre ich mich
gegen Unrecht und freue mich
über jeden Schimmer von Hoffnung
Als Mensch bin ich wach und müde
und arbeite und habe Sorgen
und Hunger nach Verstehen
und nach Verstandenwerden

Als Mensch habe ich Freude an meinen Freunden
und habe Freude an Frau und Kindern und Enkeln
und habe Angst um sie und Sehnsucht nach Sicherheit
und will mit Menschen sein und manchmal allein sein
und bedauere jede Nacht ohne Liebe

Als Mensch bin ich krank und alt
und werde sterben
und werde kein Stein sein
keine Wolke und keine Glocke
sondern Erde oder Asche
und darauf kommt es nicht an.

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی