پرینت

كودك و سنگ (ارنست ياندل)

. Posted in ترجمه شعر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

کودک و سنگ
ارنست یاندل

برگردان از: مرتضا فخاريان و اشتفاني فون‌گمينگن

آرامیدن و فراموش شدن
بهترین، زیر یک سنگ
که هیچکس برش نمی دارد، هیچ کودکی
تا نگاه کند آیا خرخاکی ها و کرم ها هستند
زیر سنگی که او را کودکی
در جنگلی کمی بلند کند و بغلتاند دور

یا حتی خرخاکی یا کرمی بودن
جاخورده از آفتاب ناگهانی
وقتی که سنگ برداشته می شود
زیرش نمناک و سرد و تاریک
یا شاید این کودک بودن
یا حتی این سنگ

بهترین اما شاید این سنگ
که من هرگز نخاهم بود
کودک اما بوده‌ام
و در پی، چنان دهشتناک
که هرگز نمی خاهم
دوباره این کودک باشم، نه هرگز

بلکه آرامیدن و فراموش شدن
هر دو برای ابد، و خاهند آمد
بله بسیار به آن می اندیشم
هنوز اما راه دشواریست تا آن جا
روز به روز ، شب تا شب
بی حس نه ، اما درماندهkind und stein
Ernst Jandl

ausruhen und vergessen sein
am besten unter einem stein
den niemand hebt, kein kind
das schaut ob würmer und asseln sind
unter dem stein den es im wald
ein wenig anhebt und wegrollt

oder selbst wurm oder assel sein
erschreckt von der plötzlichen sonne
wenn gehoben der stein wird, darunter
es so feucht und kühl und dunkel war
oder vielleicht dieses kind sein
oder selbst vielleicht dieser stein

am besten wohl dieser stein
der aber nie ich sein werde
und das kind bin schon gewesen ich
und was dann weiter kam, so fürchterlich
ist es, daß ich nicht noch einmal sein
wollte dieses kind, o nein

sondern ausruhen und vergessen sein
beides für immer, und es wird
kommen, ja ich glaube daran sehr
aber noch ist so schwer bis dorthin
der weg tag für tag, nacht für nacht
nicht besinnungslos doch in ohnmacht


این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی