پرینت

کورت مارتی برگردان: مرتضا فخاریان، اشتفانی فون‌گمنگن

نوشته شده توسط فخاریان، فون‌گمنگن. Posted in ترجمه شعر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ⁱ  کورت مارتی

به سوگ  او بنشینیم
 نه برای آن که مرده است
به سوگ  او بنشینیم
برای آن که هرگز جسارت نکرد
شاد باشد
به سوگ  او بنشینیم
اویی که چیزی نبود جز کار و وظیفه
به سوگ  او بنشینیم
 چراکه همیشه همان را کرد
که از او می‌خواستند
به سوگ  او بنشینیم
اویی که هرگز با مشت بر میز نکوبید
به سوگ  او بنشینیم
چراکه هرگز نظر دیگران را هیچ نشمرد
و آن را نکرد که دلش می‌خواست
به سوگ  او بنشینیم
که بی‌خطا  کار می‌کرد مانند یک ماشین
به سوگ  او بنشینیم
که از جدل و  زن کناره جست
و امروز همه او را ستایش می‌کنند
به سوگ  او بنشینیم
نه برای آن که مرده است
به سوگ  او بنشینیم
چراکه همان‌گونه بود که ما نیز هستیم
به سوگ  خود بنشینیم


    کشیش ، نویسنده و شاعر سویسی  ⁱ

 

 

 

Kurt Marti (1921- )

     betrauern wir diesen mann
nicht weil er gestorben ist
betrauern wir diesen mann
weil er niemals wagte
glücklich zu sein
betrauern wir diesen mann
der nichts war als arbeit und pflicht
betrauern wir diesen mann
weil er immer getan hat
was man von ihm verlangte
betrauern wir diesen mann
der nie mit der faust auf den tisch schlug
betrauern wir diesen mann
weil er nie auf das urteil anderer pfiff
und einfach tat was ihm paßte
betrauern wir diesen mann
der fehlerfrei funktionierte
betrauern wir diesen mann
weil er streit und frauen vermied
und heute von allen gerühmt wird
betrauern wir diesen mann
nicht weil er gestorben ist
betrauern wir diesen mann
weil er war wie auch wir sind
betrauern wir uns
 

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی