ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3489
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3316
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 2951
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 3007
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 2821
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4383