ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3423
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3270
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 2905
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 2970
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 2786
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4323