ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3619
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3399
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 3024
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 3064
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 2896
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4516