ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3772
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3532
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 3117
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 3153
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 3007
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4682