ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3550
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3357
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 2990
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 3039
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 2859
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4455