ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3690
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3470
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 3067
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 3105
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 2952
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4593