ترجمه داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ترجمه زندگی نامه و داستانی از اليف شفق (Elif Shafak)-مژده الفت مژده الفت 3367
داستانی از آمبروز بیرس برگردان: زهرا طراوتی زهرا طراوتی 3238
پوسیدگی جذاب (علی اسمیت) مصطفا انصافی 2868
لوکوموتیو (جان کوفرون) یاسمن بهمن آبادی 2941
نیمکت (ساکورا نومیکو) یاسمن بهمن آبادی 2752
عمو جولز (گی می دوپاسان) یاسمن بهمن آبادی 4259