پرینت

امیدهای عالی (پينك فلويد)

. Posted in ترجمه ترانه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

امیدهای عالی
Pink Floyd

برگردان: بهمن جمالي

در آنسوی افق جایی که وقتی جوان بودیم، می‏زیستیم،
در جهانی از جذبات و معجزات،
افکارمان مدام و بی حد و مرز سرگردان بود؛
صدای زنگ جدایی بلند شده بود.

در امتداد جاده بلند و سراشیبی گذرگاه،
آیا آنان هم در آن معبر به هم می‏رسند؟

بند زبری به دنبال رد پاهامان روان بود؛
می‏دویدیم پیش از آنکه زمان بخواهد رویاهامان را با خود ببرد؛
می‏رهیدیم پیش از آنکه هزاران مخلوق کوچک بخواهند ما را به زمین ببندند؛
به سوی یک زندگی‏ که آرام آرام رنگ می‏باخت.

چمن سبزتر بود.
نور روشنتر بود.
در کنار دوستان.
شبهای شگفتی.

با نگاه از آنسوی خاکسترهای پلی که پشتمان می‏سوخت،
به لمحه ‏ای که چه سبز بود در آن سمت دیگر ؛
گامهامان جلو رفته بود اما، باز هم خوابگردگذشته‏ها بودیم،
که با نیروی یک کشند درونی کشیده می‏شدیم؛

در فرازی رفیعتر با پرچمهای برافراشته،
به قله‏های گیج آن دنیای خیالی رسیدیم.

هوس و جاه هماره باز می‏دارند، لیک،
عطشی هست هنوز که ارضا نشده است.
چشمان درمانده‏مان هنوز در سطح افق وامانده است؛
گرچه پایین این جاده، دوران خوبی داشتیم.

چمن سبزتر بود.
نور روشنتر بود.
مزه شیرینتر بود.
شبهای شگفتی.
در کنار دوستان.
مِه بامدادی ‏می‏تابد.
آب جریان می‏یابد.
این رود بی‏پایان.

هماره و همیشه.

 

High Hopes
(David Gilmour/Polly Samson)


Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun

Along the Long Road and on down the Causeway
Do they still meet there by the Cut

There was a ragged band that followed in our footsteps
Running before time took our dreams away
Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay

The grass was greener
The light was brighter
With friends surrounded
The night of wonder

Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide

At a higher altitude with flag unfurled
We reached the dizzy heights of that dreamed of world

Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times

The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river

Forever and ever

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی