ترجمه

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
داستان «شاعر» از سامرست موآم برگردان ملیحه بهارلو ملیحه بهارلو 2765
«عاشقانه‌های آرام » چهار شعر از جیمز جویس برگردان: سهند آقایی، مینا جعفری‌ثابت سهند آقایی 8012
برگردان شعر «آن سوی واقعیت» از آلن گینزبرگ - مهرداد شهابی مهرداد شهابی 6255
شعری از "لنگستون هیوز" ترجمه از "ملیحه بهارلو" ملیحه بهارلو 5231
ساندویچ ژانبون با نان چاودار نوشته چارلز بوکفسکی برگردان: علی امیرریاحی بخش دوم علی امیرریاحی 6123
در جاده نوشته جک کروک برگردان: فریبرز نریمانی، بخش یکم فریبرز نریمانی 7170
برگردانِ چند شعر از کو سانگ - سهند آقايی و مینا جعفری ثابت سهند آقایی 6116
برگردان ترانه‌ی «Wish you were here» از راجر واترز - فریبرز نریمانی فریبرز نریمانی 5341
شعری از "ویسواوا شیمبورسکا" برگردان "ملیحه بهارلو" ملیحه بهارلو 11168
«ساندویچ ژامبون با نان چاودار» نوشته چارلز بوکفسکی قسمت1-علی امیرریاحی علی امیرریاحی 4896