پرینت

زبان پارسی در تاریخ - گام نهم علی جباریان

نوشته شده توسط علی جباریان. Posted in زبان‌شناسی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


زبان شناسان پدید آمدن سلسله اشکانی را آغاز دوره ای نو در تاریخ زبان های ایرانی می دانند. پیشتر گفتیم که زبان ایرانی از آغاز سه دوره را پشت سر گذاشته است:
1. زبان های ایرانی باستان
2. زبان های ایرانی میانه
3. زبان های ایرانی نو
با آمدن اشکانیان در سال 250 پیش از زایش مسیح، دوره زبان های ایرانی میانه فرا می رسد. زبانهای مهم ایرانی میانه شامل زبانهای پهلوی (اشکانی)، زبان سغدی، زبان خوارزمی و زبا ن بلخی  می باشند. به هر روی باارزشترین زبان دراین میان، همان زبان پارتی یا زبان پهلوی اشکانی می باشد. برای آشنایی با این زبان در آغاز باید با ریشه های نژادی پارتها آشنا شویم. هنوز به گونه ای درست نمی دانیم نژاد پارتیان چه بوده است. شوند آن هم جای زندگی نخستین آنان است. پارتیان در دشتهای آسیای میانه زندگی می کردند و این ناحیه یکی از دگرگونی پذیرترین نواحی نژادی جهان است. به هر روی نژادهای گوناگونی که در هر دوره ی زمانی در این ناحیه به برتری نظامی و نفری می رسیدند، بیشتر از دو گروه نژادی بزرگ یعنی هندواروپاییان(بیشتر از دسته ی نژاد ایرانی) و نژاد زرد( به جهت نزدیکی به سرزمین چین) بودند. نکته مهم در این باره این است که در دوره های زمانی گوناگون اقوامی که برتری نظامی پیدا می کردند، زبان خود را به دیگران تحمیل می کردند. بدین روی این مخلوط نژادی در هر زمان به گونه ای خوانده می شده است. زمانی آنان را سکا و در دوره ای ماساژت می نامیدند. در دوره های نو نیز آنان را ترک می نامیدند. پارتیان از چنین ناحیه ای می آمدند و به همین روی داوری درباره نژاد آنها، یا دست کم در مورد پاکی نژاد آنها، کمی سخت است. با گواه هایی که در دست است می توان آنها را آریایی و یا مخلوطی از آریاییان و بیابانگردان آسیای مرکزی، که زیر فرمان فرماندهان آریایی بودند، دانست. حتا این گمانها نیز شاید در آینده دگرگون شوند.
در مورد زبان پارتیان باید گفت که این زبان وابسته به زبانهای ایرانی شمالی است. بازمانده ی این زبان بیشتر در زبان خوارزمی(که از میان رفته ) و گویشهای شمال ایران و خراسان قابل بررسی است. در مورد واژه پارت گمانه های زیادی زده شده است. بیشتر زبانشناسان آن را به چم مرز گرفته اند. این معنی درست به نظر می آید چونکه، در اوستا به همین معنی به کار رفته و همچنین امروزه نیز ما واژه ی پهلو را در همین راستا به کار می گیریم. به احتمال زیاد چونکه پارتیان در نواحی دورتر نجد ایران زندگی می کردند، اقوام مرزی و پهلویی نامیده می شدند. شایان گفتن است که واژه ی پارتیزان در زبانهای باختری، از نام پارتیان گرفته شده است. همه ساکنان دشتهای آسیای مرکزی این شیوه نبرد را به درستی اجرا می کردند و در جنگهایی که پارتیان با رومیان کردند، از این هنر جنگی بسیار سود بردند.

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی