پرینت

«خداحافظ ای شیرازِ شصت و هشت» - شاهین شیرزادی

نوشته شده توسط شاهین شیرزادی. Posted in شعر آزاد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

«خداحافظ ای شیرازِ شصت و هشت»


«اگر تراژدی به یک طرفِ صورتت سیلی زد، بگذار کمدی به طرفِ دیگر بزند.
آنکه زخم‌های کاری را به رنجوری و دیوانگی به تن دعوت کرده است، شاید
روزی با ساده‌ترین جراحتِ زمین سپر بیاندازد.»


حتی تو نیست آنکه عجیب است
حتی تو نیست آنکه مثل شیری گرم روزی در پستان‌های من جوشید
حتی تو نیست آنکه برزخ من بود، رمیده در کجای تنم،
خسته از رهیدن‌هات، فرارهای آهویی، خسته از عبورهای ناتمام ِتو از من
تن می‌دهم به گِل، تن می‌دهم به ترسیم آنچه که می‌ترسی، به گم شدن و ریزش،
به اولین تصاویر گم شدن، تکامل ِریزش...
سفر به خیر!
پوشیده‌ترین رسوایی زمین
سفر به خیر!
حیای حایل و گرداب
می‌رود سرباز ِبدون جنگ افزار، بگو خداحافظ ای شیراز!
آنکه زمین را گرد می‌خواست و عشق را شایسته‌ی فراموشی
آنکه با دو چشم ِ«ها» نگاهت کرده بود
های کهربایی و کمرنگ
سرباز ِصحنه‌های عجیب
سرباز ِخارزارهای آویخته از انگشت ِهر خار: دل ِ سرباز
سرباز ِ بی زمرّدِ بدبخت؛ در جنگ ِاژدها، در چنگِ گریه‌های عفونی- ‌سرباز
سربازِ مرده با گلوله‌های مشقی، با جراحات ِسرپایی
سرباز مرده با ترکش ِموشک‌های کاغذی، کودکانه، دبستانی
سرباز سوخته با زلف‌های زرین و شعله رنگِ آنکه حتی تو نیست
حتی شباهتی از تو ندارد که سرباز شهید شده باشد به حساب
و نکته‌ی غم انگیز اینجاست
تو اصلا نیستی که تو باشی
تو اشتباهِ مرگبارِ سربازی
و کسی نیست که حاضر باشد توضیح دهد این‌ها را
برای یک سرباز مفقوده؛ نابوده
توضیح دادن برای سربازی که اصلا نیست
کار هیچ کس نیست جز تو
که مطمئنا پیشتر از سرباز
اصلا نیستی
با زلف های زرینت که اصلا شعله رنگ است و صرفا نیست
و حتی برای سرباز ِمفقود
دیگر فرقی نمی‌کند که چه رنگی بود
***
دست بر نمی‌دارد درازیِ خیابان از سر ِسرباز
به استهزا، به تمسخر می‌گوید قدم بزن
به جغرافیای لگدمال سرزمین خصوصی‌ات فکر کن، قدم بزن
سلام کن به جراحت، سلام کن به خداحافظی، قدم بزن
سرزمینی که مال تو نیست؛ نباید بود
سرباز اما می‌خواهد میانه‌ی میدان دست‌هایش را بلند کند
شروع کند به رقصیدن
که خارزار بزرگی اینجاست؛ کارزار بزرگی
آویخته از انگشت هر خار
دل ِ سرباز.

«شاهین شیرزادی/ مهر 1393»

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

اضافه کردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایمیل حقیقی خود استفاده نمایید. در غیر این‌صورت، نظر شما منتشر نخواهد شد.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی