شعر آزاد

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
«مجلس ِ فرهاد» شعری شاهین شیرزادی شاهین شیرزادی 7051
مهناز یوسفی مهناز یوسفی 8350
فرشاد سنبل دل فرشاد سنبل دل 6581
سعدی گل‌بیانی سعدی گل‌بیانی 6161
بردیا شیخ الاسلام قزوینی بردیا شیخ الاسلام قزوینی 6068
ابودریا - سهند آقایی سهند آقایی 4078
سهند آقایی - «ارّه» سهند آقایی 9184