شعر و داستان

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
دو شعر از چارلز بوکوفسکی برگردان: آرش سالار آرش سالار 4212
دو شعر از انسی الحاج برگردان: سودابه مهیجی سودابه مهیجی 3008
شعر «مست شوید» از شارل بودلر - برگردان: سپیده حشمدار سپیده حشمدار 10821
داستان «سفرِ زمینی جوزف فرانکل و خواب ابدی همسرش...» نوشته‌ی ریچارد براتیگان برگردان: م. ر. پرویزی م. ر. پرویزی 2698
شعری از نزار قبانی «پنج متن در بابِ عشق» برگردان سهند آقایی سهند آقایی 3376
«البرز اسطوره ی ایرانی» شعری از ایوان بونین(1870-1953) برنده‌ی نوبلِ 1933 برگردان از روسی: سهند آقایی و پروانه‌ فخام‌زاده سهند آقایی 2660
«تو را دوست دارم در زمانه‌ای که عشق را نمی‌شناسد» شعری از نزار قبانی برگردان: سهند آقایی سهند آقایی 9554
«جهان ساعتش را با چشم‌های تو تنظیم می‌کند» شعری از نزار قبانی برگردان: سهند آقایی سهند آقایی 22807
شعری از استیون اسپندر - برگردانِ سهند آقایی و مینا جعفری‌ثابت سهند آقایی و مینا جعفری‌ثابت 2947
مراسم تدفین شعری از "ویسواوا شیمبورسکا" ترجمه از "ملیحه بهارلو" ملیحه بهارلو 2035