نقد کتاب

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
«فقدان و حذف» آسيب‌شناسيِ كارِ دانشنامه‌نويسي در ايران - سهند آقایی سهند آقایی 629
«هیاهوی بسیار برای هیچ» نگاهی به مجموعه داستان شرم نوشته وحید افتخارزاده - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 1693
آسیب‌شناسی ژانر پلیسی با نگاهی انتقادی به رمان «جنایت جردن» نوشتۀ علیرضا محمودی - سینا حشمدار سینا حشمدار 2742
منظومۀ «سرودهای اناهیتا»، نوشتۀ سهند آقایی ادبیات ما 1899
«مراقبت و تنبیه» نگاهی به رمان دیوار نوشتۀ علی‌رضا غلامی - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 3748
مجموعه داستان خودزنی نوشتۀ داوود آتش‌بیک ادبیات ما 2710
«انکسارِ آزاده و...» یادداشتی بر رمان «آزاده خانم و نویسنده‌اش»- احمد ابوالفتحی احمد ابوالفتحی 3552
نگاهی به مجموعه داستان بزرگراهِ بزرگ نوشتۀ یوریک کریم مسیحی - مینا حسین‌نژاد مینا حسین‌نژاد 2571
نگاهی به رمان "پستچی همیشه دوبار زنگ می‌زند" - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 3706
خشونت در آثارِ «رضا براهنی» - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 3655