نقد کتاب

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
ژانر و مساله‌ی فراروی ادبی (نگاهی به رمان «نگهبان» نوشته‌ی پیمان اسماعیلی) - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 4119
رُمان، زمان را تبدیل به تاریخ می‌کند! بررسی اصطلاح «تاریخی‌گری ادبی»... - مهام میقانی مهام میقانی 3190
مملکت ما گویی ضرابخانه حرف مفت زدن است! (نگاهی به طنز موجود در آثار جمالزاده) - مهام میقانی مهام میقانی 4418
جست‌وجویی در ژانر؛ «با پسرم روی راه» اثر ابراهیم گلستان - علی امیرریاحی علی امیرریاحی 2708
نوشتن رمان با دندۀ چهار (نقد سرزمین نوچ نوشتۀ کیوان ارزاقی) - فرزاد مروّجی فرزاد مروجی 2756
خرده‌ای بر تحلیل ِ آثارِ یکی از سیزده شاعر نو‌پرداز در کتابِ «تفریق‌جمعی» - مهدی عباسی‌زهان مهدی عباسی‌زهان 1889
یادداشتی بر رمان «نام من سرخ» نوشته‌ی ارهان پاموک - مینا حسین‌نژاد مینا حسین‌نژاد 4385
خشونت در «رازهای سرزمین من» نوشته‌ی رضا براهنی - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 4296
روشنفکر شکست‌خورده و بندهای بریده - سینا حشمدار سینا حشمدار 2500
درباره ملکان عذاب نوشته‌ی ابوتراب خسروی - فرزاد مروّجی فرزاد مروّجی 4658