یادداشت‌های در حاشیه

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
خصایل و فضایل سهند آقایی 2821
بیلبوردهای ادبی سهند آقایی 3780
تحفه‌ی سامی سهند آقایی 4147
بی‌چراغ و آینه سهند آقایی 3626
فکری مشهدی سهند آقایی 6791
درباره جوز هندی و نارگیله سهند آقایی 6729
کاغذ زر سهند آقایی 6584
عیدتان مبارک سهند آقایی 5475
نفسِ نهنگ سهند آقایی 7192
گل‌های پژمرده سهند آقایی 7186