پرونده داستان خارجی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
نگاهی به سنتائور نوشته‌ی جان آپدایک - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 4408
یادداشتی بر «سنتائور» نوشته‌ی جان آپدایک - مینا حسین‌نژاد مینا حسین‌نژاد 4266
زندگی‌نامه‌ی کوتاهی از چاک پالانیک برگردان: فائزه اثنی‌عشری ادبیات ما 5786
گفت‌وگو با چاک پالانیک Chuck Palahniuk - برگردان فرناز قربانی فرناز قربانی 4777
نگاهی به باشگاه مشت‌زنی - داوود آتش‌بیک داوود آتش‌بیک 4693
چگونه از چربی‌های بدنِ مادرِ مارلا صابون درست کنیم؟ - مینا حسین‌نژاد مینا حسین‌نژاد 5220
باشگاه دعوا، خشم مقدس، و حاشیه‌هایی درباب خود‌ویران‌گری - آرش معدنی‌پور آرش معدنی‌پور 5125
بخشی از فصل هفتم کتاب «باشگاه مشت‌زنی» نوشتۀ برگردان به فارسی: مهرداد شهابیChuck Palahniuk مهرداد شهابی 4942
مقایسه‌ی دو ترجمه از کتاب "مرد سوم" نوشته‌ی "گراهام گرین" - ملیحه بهارلو ملیحه بهارلو 6119
گراهام گرین؛ نویسنده «موقعیت های غیرعادی» - علیرضا عطاران «آرام» علیرضا عطاران 4401