پرونده داستان خارجی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
یادداشتی از داوود آتش‌بیک با نگاهی به سه رمان «مرد سوم»، «آمریکایی آرام» و «عامل انسانی». داوود آتش‌بیک 5002
گوشه‌هایی از زندگی و فعالیت‌های Graham Greene برگردان: مهرداد شهابی مهرداد شهابی 4524
گفت‌وگو با گراهام گرین، سیمون ریون و مارتین شاتلورث برگردان: فائزه اثنی‌عشری فائزه اثنی‌عشری 4885
«مردان نامرئی ژاپنی» داستانی از گراهام گرین برگردان مهرداد شهابی ادبیات ما 4890
مروری بر آثار گراهام گرین برگردان: امیر قاجارگر امیر قاجارگر 18244
ویژه‌نامه‌ای برای آرتور شنیتسلر و کتاب بازی در سپیده‌دم و رویا سینا حشمدار 2904
مروری بر آثار و زندگی آرتور شنیتسلر-ترجمه:فائزه اثناعشری فائزه اثناعشری 23175
یادداشتی بر "رُمان کوتاه رویا" از "آرتور شنیتسلر" و فیلم "چشمان باز-بسته" از "استنلی کوبریک"-ترجمه از: ملیحه بهارلو ملیحه بهارلو 3917
«احساس گناه» در داستان [کور و برادرش]-علیرضا عطاران (7) علیرضا عطاران 2925
درباره‌ی «بازی در سپیده‌دم و رؤیا»-معین فرّخی معین فرّخی 2336